Grensverleggende samenwerking tussen ziekenhuizen

Samen voor optimale prostaatkankerbehandeling

Elkerliek, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Viecuri Medisch Centrum en Zuyderland Medisch Centrum werken samen om de beste prostaatkankerzorg te kunnen bieden. We bundelen kennis en kunde van gespecialiseerde teams van de verschillende ziekenhuizen, opereren met de geavanceerde Da Vinci Xi robot én werken samen aan datagedreven kwaliteitsverbetering.

ZH20231024 019

De beste zorg? Doen we samen!

Binnen Prostaatkanker Centrum Zuid werkt een uitgebreid team vóór en achter de schermen om u een zo goed mogelijk diagnose-, behandel-, en nazorgtraject te laten doorlopen. 

U heeft vooral contact met medisch specialisten en (gespecialiseerd) verpleegkundigen van de afdeling urologie. Daarnaast werken specialisten van de afdelingen radiologie, pathologie en radiotherapie mee aan uw diagnose. Tijdens ons multidisciplinair overleg (MDO) bespreken onze specialisten de best mogelijke behandelopties voor u persoonlijk. De best passende behandeling wordt uiteindelijk in samenspraak met u gekozen.

Kiest u voor een prostaatverwijderingsoperatie dan wordt u altijd begeleidt door een persoonlijke casemanager.

ZH20231024 012

De Da Vinci Xi robot

Prostaatkanker Centrum Zuid maakt gebruik van de nieuwste robot: de Da Vinci Xi. Hierdoor zijn onze operateurs in staat om op de millimeter nauwkeurig de ingreep uit te voeren. Met als voordeel; minder bloedverlies, minder pijn, minder infecties en een sneller herstel.

Met deze robot is het mogelijk om het te opereren gebied uitzonderlijk goed (in 3D) in beeld te brengen. Niet alleen bloedvaatjes maar ook zenuwvezels worden tijdens de operatie in kaart gebracht. Deze zijn normaal niet zichtbaar voor het blote oog. Hierdoor kan de specialist nog nauwkeuriger opereren.

Datagedreven kwaliteitsverbetering

Om onze kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren, moeten we weten hoe het gaat met onze patiënten. Hierbij kijken wij naar het gehele proces, van diagnose tot en met de nazorg. Uitkomsten vóór, tijdens en na de behandeling worden in kaart gebracht en geanalyseerd. Aanpassingen worden doorgevoerd zodra dit nodig blijkt uit onze analyses.

Meer weten over datagedreven kwaliteitsverbetering? Lees hier verder.

ZH20231025 108