Nazorg (periode na verwijderen katheter)

Nazorg

ZH20231025 023

Na ontslag wordt de zorg overgedragen aan uw eigen ziekenhuis. De weefseluitslag (PA) krijgt u van uw eigen uroloog.

Naar het toilet
Als u gaat plassen, doe dit dan zittend, met een iets holle onderrug en ontspan de bekkenbodem- en buikspieren volledig. Het is belangrijk dat u niet gaat persen om te plassen. Als u moet poepen is de beste houding op het toilet met de voeten plat op de grond en een bolle onderrug. Het is mogelijk dat u overdag geen aandrang heeft om te plassen, omdat uw blaas in de eerste weken na de operatie niet vol genoeg raakt om aandrang te ontwikkelen. ‘s Nachts krijgt u wellicht wel aandrang omdat uw blaas dan beter de kans krijgt zich te vullen omdat u niet beweegt. Wat tijdelijk urineverlies is mogelijk en normaal. U krijgt na het verwijderen van de blaaskatheter een proefpakket met incontinentiemateriaal mee van de verpleegkundige.

Bekkenfysiotherapie na uw operatie
U kunt een week na het verwijderen van de blaaskatheter starten met het oefenprogramma dat de bekkenfysiotherapeut voor u heeft opgesteld. Heeft u vóór de operatie geen oefenprogramma gevolgd? Neem dan contact op met uw bekkenfysiotherapeut!

Mogelijke gevolgen van de operatie
Tijdens de prostaatverwijderingsoperatie wordt de prostaat weggehaald. Dit heeft invloed op nabijgelegen lichaamsfuncties zoals het seksueel functioneren en het plassen.

Klik hier voor meer informatie over de kwaliteit van leven na de operatie.