Continue verbeteren van onze zorg

Dataregistratie

Voordat we iets over de kwaliteit van onze prostaatkankerzorg kunnen zeggen, is het belangrijk om gedetailleerde gegevens rondom diagnose, behandeling en belangrijke uitkomsten te verzamelen van een hele groep patiënten.

We volgen strenge wet- en regelgeving om ieders privacy te beschermen. De gegevens die we verzamelen versleutelen wij met een code, zodat je niet kunt zien over wie het gaat. Al onze programma’s en documenten zijn goed beveiligd met wachtwoorden. En alleen mensen waarvoor het strikt noodzakelijk is toegang te hebben tot deze gegevens, mogen deze bekijken.

Als we data-analyses uitvoeren, gebruiken we de versleutelde gegevens en niet de echte namen. Zo kunnen we zien wat goed gaat en wat beter kan, zonder dat iemand weet over wie het gaat. Op deze manier zorgen we dat onze hulp aan mensen met prostaatkanker steeds beter wordt en waarborgen we daarbij de privacy van onze patiënten.

Meedoen aan onderzoek

Omdat wij bij Prostaatkanker Centrum Zuid onze zorg zo goed mogelijk willen doen en continue willen optimaliseren, is het nodig om dit systematisch, gedetailleerd en uitgebreid in kaart te brengen. Dit doen wij door het verwerken van medische gegevens rondom de diagnose, behandeling en nazorg van prostaatkanker. Uiteraard volgen we hierbij alle wetten en regels rondom privacy en omgaan met medische gegevens. De gegevens die worden gebruikt voor analyses zijn nooit herleidbaar naar u persoonlijk en worden alleen in groepjes met dezelfde kenmerken bekeken. Op deze manier kunnen we ook minder voorkomende klachten of uitkomsten goed onderzoeken en onze toekomstige patiënten beter informeren en behandelen. 

Wanneer u binnen Prostaatkanker Centrum Zuid kiest voor een prostaatverwijderingsoperatie, doet u hier automatisch aan mee. U hoeft dus niets te doen om bij te dragen aan het optimaliseren van onze zorg. Dat wil zeggen dat uw medische gegevens enige tijd na de operatie worden voorzien van een speciale versleutelde code en verwerkt in onze dataregistratie door onze ervaren datamanager. U hoeft zelf niets te doen en wij kunnen voor u en toekomstige patiënten onszelf en toekomstige zorg verder verbeteren. U helpt dus automatisch mee aan betere zorg, zonder dat u hiervoor iets hoeft te doen. 

Heeft u nog vragen of twijfelt of u uw gegevens hiervoor beschikbaar wilt stellen? Lees meer hierover in de Patiëntinformatie brief. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens om prostaatkankeroperaties en nazorg te verbeteren? Maak dan gebruik van het bezwaarformulier in de Patiëntinformatie brief.

Onze uitkomsten

Het verzamelen van medische gegevens voeren we op systematische wijze en zeer precies uit. Dit doen we om te kunnen garanderen dat wij goed met de gegevens omgaan, maar ook om de kwaliteit van onze gegevens te waarborgen. Alleen dan kunnen we er zeker van zijn dat de statistische analyses die we doen kloppen en onze zorg weerspiegelt.

Onze operateurs maken gebruik van een Dashboard om inzicht te krijgen in de uitkomsten van de eigen operaties. Dit programma creëert een overzicht met figuren waarin in een oogopslag te zien is hoeveel patiënten zijn geopereerd en wat de uitkomsten waar. Ook wordt dit weergegeven in de loop der tijd en voor iedere operateur apart. Hierdoor kunnen de operateurs de resultaten snel inzien, met elkaar vergelijk en ook van elkaar leren. Voor vragen met meer diepgang of voor een speciale groep patiënten, worden statistische analyses in de dataregistratie gedaan.

Recente cijfers uit onderzoek:

  • Bij 2 op de 3 patiënten is het mogelijk om alle zenuwen of een deel daarvan te sparen.
  • Binnen Prostaatkanker Centrum Zuid heeft slechts 1 op de 20 patiënten of minder een positief snijvlak wanneer de tumor geheel in de prostaat zit
  • Slechts ongeveer 3% van de patiënten die een RARP ondergaan, krijgen een complicatie binnen een maand na de ingreep