Vries Cappa Stefanie de gespec vpk urologie Klein

Stefanie de Vries

Casemanager

Sinds 2002 ben ik werkzaam als verpleegkundige in dit ziekenhuis. Gedurende de jaren heb ik veel ervaring opgedaan met urologische aandoeningen, urodynamica en vooral de uro-oncologische aandoeningen. Sinds 2014 vervul ik de functie als casemanager urologie. In 2018 heb ik de UCS (urine-continentie en stoma) opleiding in Nijmegen afgerond en zie ik ook uro-stoma patiënten op het verpleegkundig spreekuur. Verder ondersteun ik de uroloog bij röntgen onderzoeken en bedien ik de niersteenvergruizer. Als casemanager zijn wij het aanspreekpunt voor de uro oncologische patiënt en samen met de uroloog houden we het overzicht over het gehele behandeltraject. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor de planning van het MDO dat twee keer per week plaats vindt. Ook zorgen wij voor de begeleiding en ondersteuning, de regie en de continuïteit van zorg tijdens het ziekte verloop en behandeling. Het horen van slecht nieuws heeft veel impact op de patiënt maar ook hun naasten, als casemanager begeleiden wij patiënten door het behandel traject en zijn wij laagdrempelig bereikbaar.

“verpleegkundige zijn is en blijft een prachtig vak, ik kom dagelijks met plezier naar mijn werk”

Casemanagement is een samenwerkingsproces waarbij de zorg die door verschillende hulpverleners wordt geleverd op elkaar wordt afgestemd door één centrale hulpverlener. Hierbij wordt rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de patiënt en zijn familie. Het coördineren van het zorgtraject door één centrale hulpverlener levert de patiënt uiteindelijk veiligheid, kwalitatief hoogwaardige en uniforme zorg. Vanuit mijn functie als casemanager ben ik betrokken bij de ontwikkeling en het aanpassen van zorgpaden. Het zorgdragen voor de uro– oncologische patiënt en de afwisseling in mijn werkzaamheden binnen het behandelcentrum urologie geven mij veel voldoening.

Ziekenhuis: Zuyderland

Badge: RARP casemanager, continentie en stoma verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige (urodynamica, röntgen)