Gestel Monique van Gesp vpk urologie 2 Groot Normaal

Monique van Gestel

Casemanager

In 1991 ben ik gestart in het “De Weverziekenhuis” met de A-inservice-opleiding.  Hierna ben ik in 1994 direct gestart op de poli Urologie als verpleegkundige en heb ik de specialisatie Urodynamica en Incontinentie gevolgd. In 2012 heb ik me verder gespecialiseerd als UCS -verpleegkundige (Urologie – Continentie- Stoma) en heb ik de Uro-oncologie specialisatie gedaan waardoor ik als Casemanager Urologie aan de slag kon. Nu werk ik nog altijd met veel plezier als gespecialiseerd verpleegkundige op het behandelcentrum Urologie en als Casemanager Urologie voor met name de uro-oncologiepatiënten. 

‘Ik vind het belangrijk om patiënten vriendelijk en met respect te benaderen’

Vriendelijkheid en respect voor patiënten en elkaar vind ik heel belangrijk. Ook hecht ik er erg veel waarde aan dat patiënten en hun naasten goed op de hoogte zijn van hun diagnose en eventuele behandelopties, zodat ze hierin een goede keuze kunnen maken. De ontwikkelingen in de zorg voor patiënten met urologische klachten staan niet stil, daardoor blijven de werkdagen nog altijd erg afwisselend. Ondertussen ben ik al meer dan 30 jaar werkzaam binnen de urologie en ik ga nog iedere dag met veel plezier naar mijn werk!

Ziekenhuis: Zuyderland

Badge: RARP casemanager, continentie en stoma verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige (urodynamica, röntgen)