Aerts Marjolein gespec vpk urologie Normaal

Marjolein Aerts

Casemanager

Een aantal jaren geleden ben ik van de verpleegafdeling overgestapt naar de poli urologie.  In 2015 heb ik mijn specialisatie in de oncologie afgerond en ben ik als oncologieverpleegkundige aan de slag gegaan. Binnen de poli urologie mag ik samen met nog twee collega’s, het verpleegkundig spreekuur oncologische urologie als casemanager urologie verzorgen. 

‘Als casemanager streef ik er naar dat de patiënt zich gezien en gehoord voelt, zich veilig voelt en weet dat hij/zij voor alle vragen bij mij terecht kan’

De diagnose kanker is ingrijpend en zorgt voor veel spanning en onzekerheid, zowel bij de patiënt als bij zijn/haar naasten. Tijdens onze gesprekken is er ruimte om gedachten en gevoelens te bespreken, vragen te beantwoorden en eventuele misstanden te verhelderen. Afhankelijk van de behoefte van de patiënt ligt er in de vervolggesprekken de nadruk op praktische informatie (over bijvoorbeeld de verschillende behandelmogelijkheden), psychosociale begeleiding of beide. Ik vind het belangrijk dat deze patiëntengroep weet dat ik er voor hen ben. Dat ze bij mij terecht kunnen met hun vragen en zorgen. En dat ze het gevoel hebben dat ze bij mij een luisterend oor vinden.

Ziekenhuis: Zuyderlan

Badge: RARP casemanager, continentie en stoma verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige (urodynamica, röntgen)