Informatieavond voor patiënten over diagnostiek, behandeling en mogelijke gevolgen van prostaatkanker (Toon Hermans Huis Sittard)

Informatieavond voor patiënten over prostaatkanker

Voor patiënten met prostaatkanker, hun partners en overige geïnteresseerden werd op donderdag 14 september 2023 een informatieavond gehouden in het Toon Hermans Huis in Sittard. De heer Toine Kaas, regiocoördinator van de Prostaatkankerstichting in Limburg, startte de avond en vertelde over de impact van prostaatkanker voor en na behandeling voor de patiënt. Ook informeerde hij de toehoorders over de mogelijkheden tot lotgenotencontact en het werk van de patiëntenvereniging van de Prostaatkankerstichting.

Toon hermans huis overview zaal

14 september 2023

Mogelijke behandelingen

Vervolgens sprak uroloog en prostaatkankerchirurg Dr. Max Bruins van Zuyderland Medisch Centrum over de mogelijkheden en procedures op het gebied van diagnostiek en behandeling van prostaatkanker. Ook lichtte hij de prostaatverwijderingsoperatie toe die met behulp van de Da Vinci Xi robot wordt uitgevoerd. Zuyderland maakt deel uit van het Prostaatkanker Centrum Zuid; een samenwerking van 5 ziekenhuizen in Limburg en Brabant op het gebied van prostaatkanker. Wanneer een patiënt geopereerd moet worden met de Da Vinci Xi robot, dan wordt deze uitgevoerd in Zuyderland, locatie Heerlen.

Bestraling

Drs. Daniëlle de Haas, radiotherapeut/oncoloog bij radiotherapiekliniek Maastro vertelde over de geschiedenis en ontwikkelingen op het gebied van radiotherapie. Zij nam de toehoorders mee in de mogelijkheden van bestralen bij prostaatkanker..

Rol casemanager

Mevrouw Stefanie de Vries sloot de avond af. Zij is casemanager Urologie in Zuyderland Medisch Centrum. Zij lichtte haar rol toe vóór en na de prostaatverwijderingsoperatie binnen de samenwerking Prostaatkanker Centrum Zuid en de toegevoegde waarde hiervan voor de patiënt.

Over Toon Hermans Huis Sittard

Het Toon Hermans Huis is een plek voor iedereen die te maken heeft met kanker. Voor zowel patiënten, hun naasten of nabestaanden. Het Toon Hermans Huis biedt een luisterend oor en oprechte aandacht. Wekelijks worden activiteiten georganiseerd gericht op ontspanning en het terugwinnen van energie. Het Toon Hermans Huis Sittard is één van de 81 Centra voor Leven met en na Kanker waar psychosociale (na)zorg voor mensen met kanker én nadrukkelijk hun naasten en nabestaanden wordt verzorgd.

Toon hermans stefanie 2